foto Ernestina Etchemendy Kasten
ERNESTINA ETCHEMENDY KASTEN
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64409
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 15:30. N305
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. N305
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València