foto Elena Ruiz Garcia-Trevijano
ELENA RUIZ GARCIA-TREVIJANO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9639) 83886
Asignatures impartides i modalitats docents
34077 - Bioquímica IISeminaris, Teoria, Tutories
34447 - Bioquímica i biologia molecularLaboratori
43108 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.