foto Elena Ruiz Garcia-Trevijano
ELENA RUIZ GARCIA-TREVIJANO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9639) 83886