foto Encarnacion Sancho Aguilar
ENCARNACION SANCHO AGUILAR
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOLOGIA FUNCIONAL
Departament: Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
(9635) 43173
Asignatures impartides i modalitats docents
33050 - Fisiologia animalLaboratori, Teoria
33148 - Fisiologia humanaLaboratori
33158 - Pràctiques externesPrácticum
33169 - Biologia animalLaboratori, Teoria
33200 - Treball fi de grau en biotecnologiaTreball fi d'estudis
33825 - Pràctiques externesPrácticum
43047 - Efectes de la contaminacióLaboratori
43061 - Bioassaigs d'ecotoxicitatLaboratori
43069 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 0.68. EDIF. INVEST. JERONI MUÑOZ. PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València