foto Ana Esplugues Cebrian
ANA ESPLUGUES CEBRIAN
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
(9638) 64489
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.3 FIP
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPATX 2.3 FIP
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València