foto Estefania Lopez Requena
ESTEFANIA LOPEZ REQUENA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:30. PEDAGOGIA - D601B - 963864027
Segon quadrimestre
Dimecres de 08:30 a 11:00. PEDAGOGIA - D601B - 963864027
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València