foto Javier Escos Martin
JAVIER ESCOS MARTIN
PDI-Associat/Da Universitari/A
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 18:30. DESPATX 403 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Segon quadrimestre
Divendres de 17:00 a 19:30. DESPATX 403 - FAC. FILOSOFIA I CCEE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València