foto Eduardo España Palop
EDUARDO ESPAÑA PALOP
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
83828 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
33606 - Llengua espanyola per a mestres - Grau en Mestre/a en Educació InfantilTeòric-Pràctic
33606 - Llengua espanyola per a mestres - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
33643 - Treball final de grau: Mestre/a en Educació Infantil - Grau en Mestre/a en Educació InfantilTreball fi d'estudis
33660 - La planificació de la llengua i la literatura en l'educació primària - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
33694 - Propostes didàctiques en llengua i literatura - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària I - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària II - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària III - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primària - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTreball fi d'estudis
36305 - Intervenció en els problemes del llenguatge oral i escrit - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
40525 - Innovació docent i iniciació a la investigació en educació lingüística i literatura - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTeòric-Pràctic
40564 - Pràcticum: especialitat de llengua castellana i literatura - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaPrácticum
42258 - Treball fi de màster: especialitat de llengua castellana i literatura - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 15:00. SP2 02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València