foto Eulalia Miralles i Jori
EULALIA MIRALLES I JORI
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: FILOLOGIA CATALANA
Departament: Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av. Blasco Ibáñez 32 46010 València
(9639) 83803
Biografia

Eulàlia Miralles Jori (Barcelona, 1971). Llicenciada (1994) i doctora (2001) en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, on vaig ser becària predoctoral (1996-1999), investigadora i professora associada (2000; 2002). He estat becària postdoctoral i investigadora a la Universitat de Girona (2002-2004; 2006-2008), investigadora a la Universidad de Córdoba (2008) i becària postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona (2008-2010). El 2011 m'incorporo com a professora contractada doctora a la Universitat de València, i des de 2012 sóc professora titular. He impartit docència a la Universitat Oberta de Catalunya (des de 2007) i com a professora visitant a les universitats de Nottingham (2009), Roma-Tre (2013), Ca’Foscari de Venècia (2015) i Sassari (2021). Sóc membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, l'Aula Carles Riba de la Universitat de Barcelona / Institut d'Estudis Catalans, l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona i el Center for Catalan Studies de la University of California-Santa Barbara. La meva recerca se centra en l'estudi de la cultura literària de l'Edat Moderna, del segle XV al XIX, amb preferència per la literatura de no ficció (historiografia, cròniques, dietaris, memòries, llibres de comptes, etc.), especialment durant el període del barroc. M'interessen sobretot l'edició de textos i la història cultural. Des de fa uns anys, m'ocupo de la literatura de caràcter històric i política (de ficció i no ficció), la història de les identitats i contraidentitats (especialment pel que fa a la construcció de la identitat nacional catalana), la poesia culta (Joan Pujol i Francesc Fontanella, entre d'altres) i la literatura escrita per dones seglars.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 14:00 a 17:00. DESPATX 3 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes