foto Elena Zaballos Garcia
ELENA ZABALLOS GARCIA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA ORGÀNICA
Departament: Química Orgànica
(9635) 43047
Asignatures impartides i modalitats docents
33940 - Química orgànicaSeminaris, Teoria, Tutories
34207 - Laboratori de química orgànica IILaboratori, Tutories
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:00 a 15:00. DESPACHO Nº 4.44 - F. FARMACIA
Segon quadrimestre
Dilluns de 12:00 a 15:00. DESPACHO Nº 4.44 - F. FARMACIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València