foto Alessandro Fabbri
ALESSANDRO FABBRI
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FÍSICA TEÒRICA
Departament: Física Teòrica
(9635) 44512
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 11:00. DESPATX 4415 (FAC. FÍSICA - BLOC D)
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 11:00. DESPATX 4415 (FAC. FÍSICA - BLOC D)
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. DESPATX 4415 (FAC. FÍSICA - BLOC D)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València