foto Francisco Felipe Ballestin Gonzalez
FRANCISCO FELIPE BALLESTIN GONZALEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MATEMÀTICA ECONOMICO-EMPRESARIAL
Departament: Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa
(9616) 25448
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. DESPACHO 5E04
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. DESPACHO 5E04
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València