foto Fernando Barber Miralles
FERNANDO BARBER MIRALLES
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43950
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 15:00 a 16:00. DESPACHO 1.2.26 ETSE
Anual
Divendres de 11:00 a 13:00. DESPACHO 1.2.26 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València