foto Francisco Vicente Fenoll Tome
FRANCISCO VICENTE FENOLL TOME
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
Departament: Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
(9639) 83029
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 14:00 a 16:00. DESPATX 25
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 12:00. DESPATX 25
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València