foto

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 17:00 a 18:30. DESPATX 1-64 FACULTAT DE FARMÀCIA
Segon quadrimestre
Dijous de 17:00 a 18:30. DESPATX 1-64 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València