foto Julio Jorge Fernandez Garrido
JULIO JORGE FERNANDEZ GARRIDO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
83144
90080
Asignatures impartides i modalitats docents
34372 - Fisiopatologia - Grau en InfermeriaPràctiques, Teoria
34380 - Infermeria medicoquirúrgica ILaboratori, Pràctiques, Teoria, Tutories
34380 - Infermeria medicoquirúrgica I - Grau en InfermeriaLaboratori, Pràctiques, Teoria, Tutories
34390 - Treball fi de grau en Infermeria - Grau en InfermeriaTreball fi d'estudis
44631 - Treball final de màster - Máster universitario en Enfermería OncológicaTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimarts de 15:30 a 17:00. DESPATX 3.9 FIP
Anual
Dijous de 15:30 a 17:00. DESPATX 3.9 FIP
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.