foto Maria Luisa Ferrandiz Manglano
MARIA LUISA FERRANDIZ MANGLANO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: FARMACOLOGIA
Departament: Farmacologia
Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación Departamento de Farmacología, Despacho 4.76
(9635) 43284
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 13:00 a 14:00. FACULTAT DE FARMACIA. LABORATORIO DE FARMACODINAMIA. DESPACHO 76
Anual
Dimecres de 13:00 a 14:00. FACULTAD FARMACIA, DESPACHO 76 DENTRO LABORATORIO DE FARMACODINAMIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Projectes
Tesis, tesines i treballs