foto Chantal Maria Ferrer Roca
CHANTAL MARIA FERRER ROCA
PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau
Àrea de coneixement: FÍSICA APLICADA
Departament: Física Aplicada i Electromagnetisme
(9635) 44757
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:00. AULA 3110 Y DESPACHO 1.12 ED.INVESTIGACIÓN
Primer quadrimestre
Dimarts de 15:00 a 17:30. DESPACHO 1.12 ED. INVESTIGACIÓN
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València