foto Francisco Gregorio Frances Bozal
FRANCISCO GREGORIO FRANCES BOZAL
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MEDICINA LEGAL I FORENSE
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9638) 64655
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 12:00 a 15:00. ÀREA MEDICINA LEGAL. FACULTAT DE MEDICINA.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València