foto Guillermina Font Perez
GUILLERMINA FONT PEREZ
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44295
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:00 a 13:00. FACULTAT DE FARMÀCIA 4-11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Mèrits o aclariments
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs