foto Francisca Pardo Perez
FRANCISCA PARDO PEREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28308
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4C07
Primer quadrimestre
Dimecres de 14:30 a 15:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4C07
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 15:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4C07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València