foto Francisco Gonzalez Sala
FRANCISCO GONZALEZ SALA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
(9639) 83881
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:00. DESPATX F205. FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:00. DESPATX F205 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:00 a 12:00. DESPATX F205 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València