foto Francesc Josep Sanchez i Peris
FRANCESC JOSEP SANCHEZ I PERIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64790
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 12:00. DESPATX 418
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València