foto Francesc Josep Sanchez i Peris
FRANCESC JOSEP SANCHEZ I PERIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64790