foto Francisco Juan Marti Quijal
FRANCISCO JUAN MARTI QUIJAL
PI-Invest Formacio Atraccio Talent
:
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
Asignatures impartides i modalitats docents
Publicacions en revistes