foto Francisco Juan Marti Quijal
FRANCISCO JUAN MARTI QUIJAL
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 12:00 a 14:00. LABORATORI 4.32
Anual
Dimecres de 15:00 a 16:00. LABORATORI 4.32
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes