foto Francesc Josep Rodrigo Segura
FRANCESC JOSEP RODRIGO SEGURA
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
TEl. 9616 25433
20380
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 13:30 a 12:30. EP 14
Anual
Dijous de 11:30 a 12:30. EP 14
Primer quadrimestre
Dimarts de 17:00 a 18:00. MONTEOLIVETE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València