foto Vicent Eliseu Frigols Brines
VICENT ELISEU FRIGOLS BRINES
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
28155
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX 4C04 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX 4C04 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València