foto Maria del Castillo Fuentes Duran
MARIA DEL CASTILLO FUENTES DURAN
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament
Despacho F-102 Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento Facultad de Psicología Universidad de Valencia Avda. Blasco Ibáñez, 21. Valencia , 46010.
(9638) 64474
Biografia

María C. Fuentes és Professora Ajudant Doctor en el Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament a la Facultat de Psicologia de la Universitat de València. Les seves àrees d'investigació se centren fonamentalment en l'anàlisi de les propietats psicomètriques dels instruments de mesura i en la validació transcultural del model teòric de dues dimensions i quatre tipologies de socialització parental.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:00. DESPACHO F102 DPT. METODOLOGIA FACULTAT DE PSICOLOGÍA I LOGOPÈDIA 1º PISO
Primer quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 18:00. DESPACHO F102 DPT. METODOLOGIA FACULTAT DE PSICOLOGÍA 1º PISO
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. DESPACHO VICEDECANATO DE CALIDAD PLANTA BAJA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València