foto Marius Vicent Fuentes Ferrer
MARIUS VICENT FUENTES FERRER
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: PARASITOLOGIA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 44493
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.04
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum