foto Inmaculada Fuentes Dura
INMACULADA FUENTES DURA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. N 215 FACULTAD DE PSICOLOGIA Y LOGOPEDIA.
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 15:30. N 215 FACULTAD DE PSICOLOGIA Y LOGOPEDIA.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València