foto Olga Fullana Samper
OLGA FULLANA SAMPER
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25186
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 15:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4D07
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:30 a 20:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4D07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València