foto Miguel Fuster Marquez
MIGUEL FUSTER MARQUEZ
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ANGLESA
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Despatx 075 (planta 6) Avda Blasco Ibáñez 32 46010 València
(9639) 83423
Biografia

Miguel Fuster-Márquez és professor titular d'anglès a la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA). Ha publicat treballs sobre l'aplicació d'enfocaments de corpus en els àmbits de la lexicologia anglesa, la fraseologia, discurs, variació i canvi lingüístic, metodologies docents i publicitat. Més recentment ha participat en projectes relacionats amb l'anàlisi del discurs turístic, on aplica metodologies i de sentiment.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX 075
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum