foto Gabriela Alejandra Barenboim Szuchman
GABRIELA ALEJANDRA BARENBOIM SZUCHMAN
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FÍSICA TEÒRICA
Departament: Física Teòrica
(9635) 43023
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 4413 (FAC. FÍSICA - BLOC D)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València