foto Maria Jose Galdon Garrido
MARIA JOSE GALDON GARRIDO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64388
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. N314 (DPTO.PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRAT. PSICOLOGICOS. FAC.PSICOLOGIA)
Primer quadrimestre
Divendres de 12:30 a 14:00. N314 (DPTO.PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRAT. PSICOLOGICOS. FAC.PSICOLOGIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes