foto Monica Gandia Fernandez
MONICA GANDIA FERNANDEZ
PDI-Substitut/A
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 13:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO M312
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. M312
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.