foto Cesar Gallart Palau
CESAR GALLART PALAU
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
Departament: Didàctica de la Matemàtica
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPATX D03.16
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX D03.16
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs