foto Joaquin Garcia Alandete
JOAQUIN GARCIA ALANDETE
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Avda. Blasco Ibáñez 21, 46010-Valencia, España Despacho N213
83431
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 12:00 a 15:00. N213 (FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA)
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 15:00. N213 (FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València