foto Maria Dolores Garzon Benitez
MARIA DOLORES GARZON BENITEZ
PDI Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
Despacho 1D12 Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras Facultat d'Economia Universitat de València
(9616) 25483
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
35795 - Fonaments de direcció d'empresesPràctiques, Teoria
36126 - Direcció estratègica de l'empresaPràctiques, Teoria
41039 - Direcció, àmbit d'activitat i estratègiaSeminaris, Tutories, Teòric-Pràctic
42982 - Estratègia i disseny organitzatiuTeoria
42991 - Pràctiques externes professionalsPrácticum
42992 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
63323 - Noves Tendències en ManagementTeoria
63326 - Projecte FinalTeoria
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València