foto Maria Dolores Garzon Benitez
MARIA DOLORES GARZON BENITEZ
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
Despacho 1D12 Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras Facultat d'Economia Universitat de València
(9616) 25483