foto Inmaculada Rosa Garcia Robles
INMACULADA ROSA GARCIA ROBLES
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: GENÈTICA
Departament: Genètica
963543178
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 12:30 a 14:00. 2.12.P5-034 5º PISO EDIFICIO B BIOLOGÍA DEP GENÉTICA
Anual
Divendres de 12:30 a 14:00. 2.12.P5-034 5º PISO EDIFICIO B BIOLOGÍA DEP GENÉTICA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs