foto Mariano Garcia Pechuan
MARIANO GARCIA PECHUAN
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET CONSTITUCIONAL
Departament: Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
Dirección postal: Dr. eur. Mariano Garcia-Pechuan Profesor Titular de Universidad Departamento de Derecho constitucional (Despacho 1-C08) Facultad de Derecho Campus de Los Naranjos Avenida de los Naranjos s/n E-46071 Valencia SPAIN
(9638) 28928
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 16:30 a 19:30. DESPACHO 1C08
Primer quadrimestre
Dijous de 16:30 a 19:30. DESPACHO 1C08
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València