foto Raquel Garcia Requena
RAQUEL GARCIA REQUENA
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Asignatures impartides i modalitats docents
40610 - Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de llengua francesaTeòric-Pràctic
40613 - Pràcticum: especialitat de llengua francesaPrácticum
42269 - Treball fi de màster: especialitat de llengua francesaTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València