foto Ester Garcia Moscardo
ESTER GARCIA MOSCARDO
PI-Invest Doct Uv Junior
:
Departament: Institut Universitari d'Estudis de les Dones (IUED)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 12:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València