foto Juan Garcia Rubio
JUAN GARCIA RUBIO
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
64422
Biografia

[ Traducció automàtica ]

Doctor en Ciències de l'Educació.  Professor permanent laboral del Departament de Didàctica i Organització escolar de la Universitat de València, on ha impartit docència en el Grau de Magisteri, Pedagogia i en el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària, de matèries com a Didàctica General, Formació del Professorat, Educació Secundària i Permanent, i Processos i Contextos Educatius. Les seues línies d'investigació són: el disseny curricular, el dret a l'educació, la formació del professorat i la seua identitat docent, els programes extraordinaris d'atenció a la diversitat, el fracàs escolar i l'exclusió educativa. Membre del grup d'investigació “Transicions entre formació i ocupació en contextos de vulnerabilitat social”, dedicat actualment a l'estudi de qüestions relacionades amb les Escoles de Segona Oportunitat i col·laborador en el grup d'investigació “Social(s)”, en estudis amb aspectes que concerneixen a les perifèries escolars.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 13:30. SECUNDÀRIA - P1.015 - 963864598
Primer quadrimestre
Divendres de 09:30 a 10:30. FILOSOFIA - DEGANAT - 963864422
Segon quadrimestre
Divendres de 09:30 a 11:30. FILOSOFIA - DEGANAT - 963864422
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València