foto Maria Sandra Villanueva Gavino
MARIA SANDRA VILLANUEVA GAVINO
PDI-Asociado/a Unversidad
Àrea de coneixement: MATEMÀTICA ECONOMICO-EMPRESARIAL
Departament: Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 15:30 a 17:30. DESPACHO 2.2.1 ETSE
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:30 a 17:30. DESPACHO 5F07
Segon quadrimestre
Dijous de 15:30 a 17:30. DESPACHO 2.2.1 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València