foto Gema Belia Capilla Aledon
GEMA BELIA CAPILLA ALEDON
PDI-Ajudant Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
Departament: Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques
Departamento de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita. U.D. Paleografía y Diplomática. Avda/ Blasco Ibáñez, 28, 7º, dpcho.3
(9639) 83653