foto Andres Gene Sampedro
ANDRES GENE SAMPEDRO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ
Departament: Òptica i Optometria i Ciències de la Visió
(9635) 44766
96 3544715 (F)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 09:15 a 12:15. DESPATX 4308 FACULTAT DE FISICA (EDIFICI D)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València