foto Gemma Fabregat Monfort
GEMMA FABREGAT MONFORT
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Facultad de Derecho Edificio Departamental Occidental Departamento de Derecho del Trabajo y de la SS Despacho 5F04 Avd./ Tarongers s/n 46071 Valencia (ESPAÑA)
(9616) 25276
Biografia

Titulació

-Llicenciatura en Dret. Premi extraordinari de Llicenciatura. Universitat de València

-Doctora en Dret. Premi extraordinari de doctorat de la Universitat de València. Premi del CES-Comunitat Valenciana a la Tesi Doctoral “El régimen jurídico de la movilidad funcional”

Experiència professional

-Professora Titular d'Universitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València (EG) des de l'any 2006

-Professora Tutora de la UNED

-Membre de l'Institut de Drets Humans

-Presidenta de la Junta Electoral de la Universitat de València (Des del 21/04/2018)

-Secretària de la Facultat de Dret de la UV. (Des del 11/03/2009 al 08/02/2011)

-Vicedegana d'Economia i Sostenibilitat Facultat de Dret. UV. (Des del 09/02/2011 al 13/03/2018)

-Àrbitre d'eleccions sindicals (DOGV 20-5-2015)

-Àrbitre del Tribunal d'Arbitratge Laboral (DOGV 4-7-2018)

-Assessora Laboral d'Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana (des de 2012)

-Directora d'assessorament del Departament Laboral. Despatx d'Advocats Lleytons (des de 2017)

Experiència docent

Experiència docent adscrita al Departament de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Experiència notable, àmplia i variada en matèries, en titulacions, en grau, en postgraus i doctorats de la UV i d'altres universitats -p-ex. UAB-

Direcció de 7 cursos de mediació. Codirecció -hui direcció en exclusiva- del Curs d'especialització en dret laboral. Tirant lo Blanch (24 ed.). Invitació a impartir cursos d'experts en diferents col·lectius professionals de reconegut prestigi a nivell nacional -INAP, ITSS, etc.-

Tercer quinquenni docent completat en 2016

Experiència investigadora

Autora de diferents monografies en solitari (10), en règim de coautoria (4), així capítols de llibres (44) i articles en revistes especialitzades (31)

Direcció i coordinació d'Obres col·lectives (2)

3 sexennis d'investigació concedits -l'últim amb efectes a partir del 01/01/2018-

Línies d'investigació

  1. Dret Individual de Treball en relació amb: (1) el poder de direcció de l'ocupador, (2) amb la flexibilitat interna, i dins d'aquesta, més en concret, classificació, mobilitat funcional, mobilitat geogràfica, modificació substancial de condicions de treball, etc.
  2. Igualtat de gènere entre dones i homes: Plans d'igualtat, mesures d'acció positiva, a l'igualtat en l'accés a l'ocupació
  3. Assetjament i violència en el treball: riscos psicosocials, violència laboral en el treball, assetjament, protocols d'assetjament, etc.
  4. Autònoms i laborals: delimitació dels tipus jurídics
  5. Drets Fonamentals i poder de direcció de l'empresari: càmeres de videovigilància, geolocalització, detectives, etc.
  6. Dret Col·lectiu de Treball i negociació col·lectiva (estructura, legitimació,contingut i articulació negocial), drets dels sindicats, la secció sindical i drets dels afiliats sindicals
  7. Seguretat Social: Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, així com el que té a veure amb el concepte de professió habitual com a element determinant en la IPT i també amb les beques amb prestació de serveis i la seua cotització
  8. Dret Processal: Sistemes de solució extrajudicial de conflictes, les reclamacions i indemnitzacions judicials per assetjament, els estudis a propòsit de les resolucions judicials en casos d'embaràs o en casos de discriminació per motius sindicals, etc.
  9. Prevenció de riscos laborals: Riscos específics de col·lectius en risc: dones en situació de risc durant l'embaràs, lactància, menors, contractats temporals, etc.

Tesis doctorals dirigides

5 tesis doctorals dirigides -2 en codirecció; 3 en solitari-. En procés d'elaboració directora d'altres 2 tesis doctorals

Projectes i contractes d'investigació

-Investigadora Principal DE DOS PROJECTES COMPETITIUS DEL PLA NACIONAL. I+D DER2009-10989 -L'assetjament sexual i l'assetjament moral en el treball- 1/12/2009-31/12/2012; i DER2013-43817-P -El tractament de l'assetjament moral i sexual en l'empresa- 1/1/2004-31/12/2017

-Investigadora principal d'un contracte d'investigació concedit per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene. Estudi de camp sobre el procediment de solució autònoma dels conflictes de violència laboral en els sectors de l'Administració Pública, Financer i de Consultoria de la província de València.

-Membre integrant com a col·laboradora d'un elevadíssim nombre de convenis, contractes, i projectes

Estades d'investigació en universitats de reconegut prestigi

-Tor Vergata, Roma (9 mesos)

-Bolonya (3 mesos)

-Autónoma de Madrid (3 mesos)

-Institute of Advanced legal studies, Londres (2 mesos)

-Universitat de Cambridge (1 mes)

-Universitat de Milà (2 mesos)

Transferència investigadora

-Elaboració de dictàmens, estudis i diagnòstics que se m'han encarregat i que he executat previ conveni amb l'OTRI; Instructora i mediadora en material d'assetjament laboral; Participació en la comissió redactora i negociadora de dos Plans d'Igualtat en la UV i d'altres institucions

Altres Premis

-Premi Aequitas a la trajectòria professional. Excm. Col·legi de Graduats Socials de València. 2012

Altres llocs ocupats

-Membre del Consell editorial de l'Editorial Tirant lo Blanch i avaluadora de diverses revistes científiques (3)

-Activitat d'avaluació en projectes en convocatòries públiques. I+D+i. Ministeri d'Economia i Empresa

-PDI del Claustre de la Universitat de València, des del 2005 fins hui, presidenta de diverses comissions de la Facultat de Dret (2009-2017) i membre de moltes comissions de la UV, de la Facultat de Dret, i de Comissions organitzadores i assessores de congressos i jornades

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:30 a 14:30. 5F04
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs