foto Adria Gimenez Pastor
ADRIA GIMENEZ PASTOR
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV). Avda. de la Universitat s/n 46100 Burjassot (València) Bloc 2, Nivell 2, Despatx 2.2.6 (9635) 44561
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPACHO 2.2.6 ETSE
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. DESPACHO 2.2.6 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València