foto Javier Gomez Ferri
JAVIER GOMEZ FERRI
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9638) 28471
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 19:30 a 21:00. 2D17
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 12:30. 2D17
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València