foto Gonzalo Almerich Cervero
GONZALO ALMERICH CERVERO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
(9638) 64309
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 002 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 002 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València