foto Gonzalo Almerich Cervero
GONZALO ALMERICH CERVERO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
(9638) 64309
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 19:30 a 20:00. DESPATX 002
Primer quadrimestre
Divendres de 16:30 a 18:30. DESPATX 002
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València