foto Gregorio Gonzalez Alcaide
GREGORIO GONZALEZ ALCAIDE
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Departament: Història de la Ciència i Documentació
(9638) 64958
Biografia

Gregorio González Alcaide és Catedràtic d’Universitat i investigador al Departament d’Història de la Ciència i Documentació de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València.

Doctor en Documentació per la Universitat de València (2010), ha impartit des de 2009 docència en matèries com ara Bibliometria, Mètodes i Tècniques d’ Investigació i Fonts d’Informació, tant en titulacions de l’àrea de Ciències Socials com de Ciències de la Salut. Ha liderat diferents projectes d’innovació docent per a fomentar el coneixement de la Bibliometria i altres metodologies pròpies de la investigació social; les habilitats d’escriptura i comunicació acadèmica; i la rellevància que té la honestedat acadèmica, tant entre l’alumnat com a nivell investigador, evitant conductes com el plagi o no respectar els principis ètics que han de guiar el procés d’investigació i publicació. També participa habitualment en cursos d’especialització i docència de postgrau en relació amb els processos d’avaluació de les activitats d’investigació.

La seua principal línia de recerca s’ha centrat en l’estudi de la col·laboració científica per mitjà d’indicadors bibliometrics i l’anàlisi de xarxes socials com a metodologies d’investigació, tractant de determinar la extensió de les pràctiques cooperatives, les propietats estructurals i les característiques de les xarxes científiques a diferents nivells analítics (autors, institucions o països) i en diferents disciplines i àrees de coneixement. També ha abordat l’estudi de les pràctiques cooperatives com a procés i la percepció dels investigadors al voltant d’aquest fenomen, combinant metodologies quantitatives amb aproximacions qualitatives basades en l’administració de qüestionaris i la realització d’entrevistes. 

Altres línies de recerca s’han centrat en la identificació dels àmbits temàtics i les estructures intel·lectuals (documents, autors de referència, grups d’investigació) que fonamenten el desenvolupament del coneixement en diferents disciplines científiques a través de l’aplicació de metodologies com ara, l’anàlisi de cites, co-citació, enllaços bibliogràfics o anàlisi de co-paraules i de clústers d’investigació. De forma més específica, diferents treballs han caracteritzat el desenvolupament de la investigació a l’àrea d’Informació i Documentació.

Pel que fa a la gestió de les activitats de recerca, ha participat en l’organització de diferents congressos científics i és editor de la revista Heliyon (Cell Press, Elsevier), a banda de col·laborar regularment com a revisor de prestigioses revistes com ara Scientometrics.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:00 a 11:00. DEPARTAMENT D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ- SOL·LICITAR CITA PRÈVIA PER CORREU ELECTRÒNIC.
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 11:00. DEPARTAMENT D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ- SOL·LICITAR CITA PRÈVIA PER CORREU ELECTRÒNIC.
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. DEPARTAMENT D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ- SOL·LICITAR CITA PRÈVIA PER CORREU ELECTRÒNIC.
Segon quadrimestre
Divendres de 09:00 a 10:00. DEPARTAMENT D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ- SOL·LICITAR CITA PRÈVIA PER CORREU ELECTRÒNIC.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València